Jotunheimen

Jotunheimen er et fjellmassiv i det sentrale Sør-Norge mellom Ottadalen i nord, Gudbrandsdalen i øst, Valdres i sør og Sogn i vest. Fjellene er de høyeste i Nord-Europa og tilhører Den skandinaviske fjellkjeden.
 
Det er ingen skarpe grenser for det egentlige Jotunheimen. Vanligvis regner man med de øvre delene av HeimdalenSikkilsdalen og Sjodalen i øst og fjelltraktene mellom Sognefjellet og Fortundalen/Middalen i vest. Definisjonen er noe fastere mot sør og sørvest, der fjellsjøene VinstraBygdin og Tyin, samt riksvei 53 Tyin–Øvre Årdal og veien Øvre Årdal–Turtagrø danner grensene. I nordvest avgrenses Jotunheimen av Bøverdalen, i nord av Ottavatn/Vågåvatn og i nordøst av Tessa og Sjodalen. I alt omfatter Jotunheimen etter denne avgrensningen cirka 3500 kvadratkilometer, og innen dette området finnes landets 26 høyeste topper.
 
Jotunheimen består etter dette av deler av kommunene LomVågåVang og Øystre Slidre i Oppland og Årdal og Luster i Sogn og Fjordane. Mindre områder av Skjåk og Nord-Fron i Oppland ligger også innenfor den ovennevnte avgrensningen.
 
I 1980 ble Jotunheimen nasjonalpark på 1151 kvadratkilometer opprettet. Den omfatter Jotunheimens sentrale deler, samt Hurrungane med alle de høyeste partiene.
 
Eidsbugarden hotell ligger tett ved grensen til Jotunheimen nasjonalpark, i Jotunheimens sør-vestlige del.

Turforslag sommer

Eidsbugarden er et naturlig startsted, endested eller stoppested på DNTs godt utbygde nett av stier. Vi gir deg gjerne forslag til hvor du skal legge turen!

SJU TINDAR - dagsturer fra Eidsbugarden Hotell

1. Vinjeknappen 1433m

370 høydemeter, 2-2,5 t tur-retur. Rett sørøst for Eidsbugarden ligger det en egentlig navnløs høyde på 1433m, mellom Eidsbugarden og 1547m høye Hundeknappen. Det er stor enighet om at den bør kalles Vinjeknappen. Vinjeknappen består egentlig av to høydepunkter på 1408 og 1433 m, med et lite vann mellom.

2. Utsikten 1484m

420 høydemeter, 2t tur-retur. Hvis du skal gå en eneste tur omkring Eidsbugarden, er dette turen du skal velge. Toppunktet ligger rett sør for Eidsbugarden, som den ene av to utstikkere mot nord fra Skinneggen-ryggen.

3. Tyinholmen-utsikten 1480m

380 høydemeter, 2t tur-retur. Utsiktspunkt rett ovenfor Tyinholmen med flott utsikt over Tyinvannet. På toppunktet finner du et skilt som viser alle synlige tinder med navn og høyde. Toppunktet er merket "Skinneggen" selv om dette egentlig er navnet på hele ryggen og det høyeste punktet 1607m.

4. Torshammaren 1440m

380 høydemeter, 2t tur-retur. Torshammaren kan anbefales et besøk. Det går en slak og god sti i retning Skogadalsbøen fra Eidsbugarden. Det er vel neppe noe sted man vakrere ser ut over Tyin og Tyinholmen enn fra Torshammaren, som har to store steinvarder på toppen.
 
5. Sløtafjell 1406m
Toppen har mer karakter av et høydedrag enn en topp, men utsikten fra toppvarden er god belønning for strevet. Dersom man fra toppvarden fortsetter i sørøstlig retning i 150 m, kommer man ut til der hvor det blir stupbratt ned til Eidsbugarden. Fra dette ståstedet kan Eidsbugarden og vestenden av Bygdin betraktes i fugleperspektiv.
 
6. Høgbrotet 1603m

570 høydemeter, 3,5-4t tur-retur. Høgbrotet er den "glemte" toppen på Eidsbugarden, og er med sine 1630m er den høyeste av de lokale "sju tindar". 1630m er det høyeste punktet på en vel 3 km lang rygg på nordsiden av Gravatjernet.

7. Gravafjell 1480m

420 høydemeter, 2,5t tur-retur. Du ser toppen vakkert fra Eidsbugarden, på venstre side av Bygdin – bakenfor Gravabekken som kommer rennende nedover nordsiden. Knapt fra noe ståsted ser man vestenden av Bygdin med Eidsbugarden vakrere enn nettopp fra denne Gravafjell-toppen.
 
FALKETIND  2067m - krevende tur

Her anbefaler vi guide.
Behov for stegjern/isøks og sikring i tau.
Beregn 10-12 timer på hele turen.

Falketind 2067 moh ble første gang besteget i 1820 av botanikeren Boeck, geologen Keilhau og reingjeter Urden og var det første fjellet av "alpin karakter" som ble besteget i Norge. I etterkant er ekspedisjonen blitt sett på som "Jotunheimens oppdagelse".  Aasmund Olavson Vinje ga fjellet navnet Falketind over femti år senere.

I dag er det hovedsaklig to ruter som blir benyttet for bestigning av Falketind: Normalveien og Pionerruta.

"Normalveien" har tradisjonelt vært mest benyttet som rutevalg til Falketind. I dag anbefaler vi å benytte Pionerruta da Normalveien har vært utsatt for erosjon og anses som utrygg å ferdes på.

Adkomst fra Tyinholmen med bil innover Koldedalsvegen til bommen ca. 8 km inn i Koldedalen. Turen starter ved enden av anleggsvegen innover Morka-Koldedalen, mellom Hjelledalstinden og Falketind. Følg nordbredden av vatn 1291. Mot enden vil du passere en bratt og tidvis utfordrende snøfonn, dette gjelder tidlig i sesongen. Følg deretter en relativt tydelig sti videre til Andrevatnet. Langs nordenden av Andrevatnet er det stedvis grov ur, men det er likevel tydelig hvor traseen går. Elva fra Stølsnosbreen kommer ned fra fjellsiden, må krysses og deretter følges på venstre side. Fjellsiden er relativt bratt og du må passere utsatte partier med sva og løs stein – vis aktsomhet. Oppe ved breen dukker Stølsnostinden frem i flott profil. Nedre del av breen er en isolert brerest, hold derfor kanten og gå senere inn på selve hovedbreen, forutsatt at du er utstyrt for brevandring. Alternativt kan du vandre i løs morenemasse til høyre for breen, men vær varsom da dette er usikkert landskap. På toppen av breen støter du på fast fjell ved foten av hovedtoppen, retning øststupet. Følg ryggen videre til topps. Siste biten er bratt, og medfører noe klyving. Falketind tur-retur Koldedalen beregnes til 10-12 timer. Det er sprekker i øvre partier av breen og vi anbefaler sterkt å benytte fører som stiller med stegjern og tau.

Turforslag vinter

Topptur-utstyr og fjellski kan leies hos Skisenteret på Filefjell (Tyin Aktiv) eller hos Intersport på Filefjell.

TORSHAMMAREN 1440m
Lett tur.
Toppturutstyr eller fjellski anbefales.
Beregn 2 – 3 timer på hele turen.

Torshamaren er et flott og oppnåelig turmål for de aller fleste. På toppen får du en fantastisk utsikt og kommer veldig nærme mektige topper som Falketind og Hjelledalstind.

Start turen med å følge kvistet løype fra Eidsbugarden mot Skogadalsbøen. På toppen av det første høydedraget tar man av vestover mellom to høyder. Følg høydedraget mot sørvest innover mot toppen som ligger på 1440 moh. Det er ingen fin skikjøring akkurat siste biten mot toppen, men det er uansett verdt å ta turen helt bort til varden for å nyte den fantastiske utsikten.

Det finnes flere mulige nedkjøringer på sørsiden av denne toppen, men det danner seg store skavler i underkant av toppen, så vær obs på skredfare når du velger nedkjøring. Den tryggeste og slakeste nedkjøringen er samme vei ned som dere kom opp. Her er det ofte også best snø, men denne nedkjøringen er litt slak for de med toppturustyr.

VINJEKNAPPEN 1408m
Lett tur.
Toppturutstyr anbefales.
Beregn 1-3 timer på hele turen.

Vinjeknappen egner seg best for toppturutstyr. Dette er en super tur for deg som ikke har så mye erfaring med toppturer eller for den litt mer erfarne som har lyst på en kort tur med morsom nedkjøring. Denne turen byr som regel på veldig gode snøforhold og flotte svinger. Dette er også en fin tur på fjellski, men da bør du kjøre ned samme vei som du gikk opp.
Start turen fra Eidsbugarden med å følge kvistet løype mot Yksendalsbu. Når terrenget flater ut tar du av fra løypa nordover og opp mot toppen. Toppunktet har flott utsikt innover mot Galdeberg og Slettmarkspiggen.
Nedfarten følger bekkeleiet rett ned mot Eidsbugarden igjen, og her får du som regel veldig god valuta for de høydemeterne du har forsert på vei opp. Dette er en morsom tur!
 
UTSIKTEN 1488m
Lett tur.
Toppturutstyr eller fjellski anbefales.
Beregn 2-3 timer på hele turen.
 
Utsikten er et velkjent turmål på Eidsbugarden. Det var Aasmund Olavsson Vinje som navnga denne toppen, som har fantastisk utsikt over Jotunheimen med Falketind, Uranostind og Hurrungane. Utsikten er en av de nærmeste toppene fra Eidsbugarden, og egner seg som turmål for de som vil gå med fjellski, toppturutstyr og truger. Dette er en enkel tur uten særlig bratt terreng og egner seg derfor godt for de som ikke har så mye erfaring med toppturer vinterstid.

Start turen med å følge stikket løype fra Eidsbugarden mot Yksendalsbu. Et stykke opp i lia må man ta av mot vest og følge høydedraget mot vestsiden av toppen. Den letteste og sikreste adkomsten til toppen er å følge et lite dalsøkk rundt til baksiden av toppen for så å bestige den fra sørsiden.
Det finnes en rekke nedkjøringsmuligheter fra toppen. Det er ikke spesielt bratt terreng, så vil man ha utfordringer må man være litt kreativ i veivalget.

LANGESKAVLTIND 2014m
Middels krevende tur.
Toppturutstyr eller fjellski anbefales.
Beregn 6-8 timer på hele turen.

Langeskavltind er et flott turmål enten man foretrekker fjellski eller toppturutstyr. Turen byr på en magisk utsikt hele veien og flott og variert nedkjøring. Turen er værutsatt og bør derfor legges til dager med lite vind og høyt skydekke.

Start turen fra Eidsbugarden ved å følge den stikkede løypa mot Skogadalsbøen opp langs Sløtabekken. Når du kommer til Sløtatjernet på toppen av bakkene tar du av fra den stikkede løypa og går over vannet mot Langeskavltind. Den enkleste adkomsten opp på eggen går i den første renna du kommer til. Når du er oppe på eggen er det bare å følge høydedraget mot selve tinden. Dette er en flott marsj med Mjølkedalsbreen og Uranosbreen på hver sin side av eggen. På selve toppunktet er det bare å ta inn over seg det mektige nærværet av kjente topper som Uranostind og Sagi.

Det finnes mange mulige nedfarter fra Langeskavltind. En nedfart går på vestsiden av eggen mot Mjølkedalen. Disse nedfartene ligger i bratt og ofte skredutsatt terreng, og du skal ha kjennskap til skredfare og veivalg dersom du velger en av disse rutene. På østsiden av eggen finnes det derimot flere trygge og morsomme nedfarter hele veien langs eggen. Ønsker du mest mulig utsikt og minst mulig trasking, velger du samme vei ned som du kom opp.
 
HØGBROTHØGDE 1821m
Middels krevende tur.
Toppturutstyr anbefales.
Beregn 5-7 timer på turen.

Høgbrothøgde er et flott turmål med toppturutstyr. Her får du en flott og lang nedkjøring uten å bruke altfor lang tid opp.

Start turen fra Eidsbugarden ved å følge kvistet løype mot Olavsbu på vestsiden av Mjølkedøla. Følg vinterløypa mot Olavsbu i 6 km til du er ved et lite vann på 1400m og har Høgbrothøgde på venstre hånd. Nå kan du ta av nordover over vannet og gå opp mot toppen på den brede flanken du har foran deg. Selve topppunktet ligger et stykke vestover når du har nådd toppen av flanken. Til tross for at toppen ikke rager mer enn 1821moh, kan Høgbrothøgde by på en flott utsikt innover Jotunheimen og tilbake til Eidsbugarden.

Når du er ferdig med å nyte utsikten er det bare å ta av fellene og sette utfor. Flanken ned fra toppen byr som regel på fantastisk bra skikjøring ned til det lille vannet. Når du kommer dit kan det lønne seg å sette på fellene igjen for å få med seg noen ekstra høydemeter på turen ned. Tar du på fellene igjen tar du turen innom toppen sør for vannet på 1542m. Derfra kjører du ned mot dalen og Mjølkedøla og følger denne helt tilbake til Eidsbugarden.

GALDEBERGTINDEN 2075m
Krevende tur.
Toppturutstyr eller fjellski anbefales.
Beregn 6-8 timer på hele turen.

Galdeberg er en veldig fin skitur vinterstid, både på fjellski og med toppturutstyr. Etter en litt lang innmars over Bygdin, kan Galdeberg by på nesten 1000 høydemeter med veldig flott nedkjøring.

Start turen fra Eidsbugarden med å følge den stikkede løypa mot Gjendebu over Bygdin og opp i dalen ved Høystakka. Når du har passert Høystakka tar du av fra den stikkede løypa og skrår østover inn mellom Høystakka og Uksedalshøe. Her er det et par bekkeleier som må passeres. Dette pleier ikke å være noe problem vinterstid, men det er lettest å passere dem lengst opp mot Uksedalshøe. Etter å ha passert bekkeleiene begynner oppstigningen til selve Galdeberget. For å holde deg i skredsikkert terreng bør du holde deg nord for høyden 1585m. Følg flanken oppover til topps, vær obs på at det kan bygge seg opp store skavler langs kanten på toppen, så ikke gå for langt ut. Følg kanten nordover til terrenget vider seg ut igjen og følg høydedraget oppover til toppvarden. Galdeberg kan by på en fantastisk utsikt over Jotunheimen, og selv om veien opp foregår på brede flanker og i trygge omgivelser vil selve toppunktet gi deg en fantastisk og luftig opplevelse.

Ønsker du en nedfart i trygge omgivelser og uten noen større skredfare, følger du samme vei ned igjen som den du gikk opp. Når du kommer tilbake til den stikkede løypa i dalen ved Høystakka kan det lønne seg å krysse over den stikkede løypa slik at du kjører vestover i fjellsiden lengst mulig for å få kortest mulig strekning tilbake over Bygdin. Her er det et par fossefall som må passeres samt at dette terrenget kan være skredutsatt, så du må se an forholdene.

URANOSTINDEN 2157m
Krevende tur.
Toppturutstyr eller fjellski anbefales.
Beregn 8-10 timer på hele turen.

Dette er en fantastisk fin vårskitur for de som ønsker en klassiker med en luftig topp. Turen er lang, så du bør være i god form før du legger ut på turen, særlig om du velger å bruke toppturutstyr.

Start turen med å følge kvistet løype fra Eidsbugarden mot Skogadalsbøen til Kvitevatnet. Derfra går du rett nord over vannet og følger breen opp til bandet. Der følger du høyden vestover opp mot toppen. De siste 50m til toppen er meget luftige og her anbefales det å ha med seg både stegjern og isøks.

Nedkjøringen kan enten følge samme rute tilbake, eller via Mjølkedalsbreen. På toppturutstyr er turen over Mjølkedalsbreen det beste valget. Da traverserer du fra bandet og over Uranosbreen til omlag midten av Mjølkedalsbreen. Derfra rett ned midt på Mjølkedalsbreen, hvor det er minst sprekker. Etter breen følger du Mjølkedalsvannet sørøstover til du treffer på kvisteløypa fra Olavsbu, og følger den tilbake til Eidsbugarden.

Dette er en tur som krysser bre og er meget luftig på toppen. Har du liten eller ingen erfaring med slike turer anbefales det at du går med guide på denne turen.

Takk til Marte Lerkelund for turbeskrivelsene.
KONTAKT OSS
Eidsbugarden Hotell
2985 Tyinkrysset, Norge

+47 413 86 000
post@eidsbugarden.net
Copyright © Eidsbugarden 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram